Hukuk zihin haritaları ile ilgili temel bilgilendirme için buraya tıklayın

TÜRK HUKUK TARİHİ DERS NOTLARI *

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Tarihi Ders Notları – Hukuk Tarihi Ders Notları – Türk Hukuk Tarihi Dersi - Türk Hukuk Tarihi Notları – Hukuk Ders Notları

TURKUAZ VE BÜYÜK yazılan isimlerin üzerine tıklayarak zihin haritalarını görüntüleyebilir, yüksek kalite için indirebilirsiniz:

 • 1- İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRK HUKUKU İçindekiler: Kaynaklar; Coğrafya: Göçebelik; Türklerin İslamiyetten Önce Kabul Ettiği Dinler: Mazdeizm (Zerdüşt Dini), Maniheizm, Nestorianizm, Şamanlık, Budizm; Mete Zamanında Hun Devleti; Göktürk Devleti: Orhun Yazıtları; Uygurlar
 • 2- İSLAM HUKUKU – İSLAM KAMU HUKUKU İçindekiler: İslam Hukuku; Kaynaklar: Kur’an-ı Kerim, Sünnet, İcma, Kıyas, İçtihat; Mezhepler: Şia, Sünni, Mu’tezile Mezhebi; İslam Kamu Hukuku: Halifelik, Cihat, Vergiler (Zekat, Ganimet, Öşür, Cizye, Haraç); Adalet Örgütü ve Yargılama Usulü; İslam Ceza Hukuku: Kısas, Diyet (Kanlık), Hadd (Zina Suçu, Kazf veya Zina İftirası Suçu, Hamr İçme Suçu, Hırsızlık Suçu, Yol Kesme – Kat’ül Tarik, Dinden Dönme – İrtidat, Devlet Başkaldırma ve Ayaklanma), Tazir
 • 3- İSLAM ÖZEL HUKUKU İçindekiler: Kişilik; Kölelik; İslam Hukukunda Mülkiyet; Vakıf: Kişi ve Ayn Bakımından, Meydana Gelme Biçimi Bakımından, Vakfın Amacı Bakımından, Vakfın Yönetimi, Osmanlı Devleti’nde Vakfın Denetimi, Özel Vakıf Çeşitleri; İslam Hukukunda Borçlar ve Bağıtlar; Aile Hukuku: Evlenme, Kadının Durumu; Evlilik Hukuku: Evlenme, Evliliğin Sona Ermesi (Ölüm, Boşanma/Talak, Fesih, Lian), Nesep, Velayet, Evlat Edinme; İslam Miras Hukuku: Varisler (Eshab-ül Feraiz, Asabe, Zev’ul Erham, Vasiyet ile Mirasçı Kılınanlar)
 • 4- OSMANLI DEVLETİ’NİN KAMU HUKUKU İçindekiler: Kaynaklar; Osmanlı Devleti’nin Unsurları: Ülke, Egemenlik, İnsan Topluluğu (Askeri Sınıf, Ulema, Reaya, Müslümanlar, Zımniler); Dirlik (Tımar) Sistemi: Hukuksal Niteliği, Ekonomik Niteliği, Değer Yargıları, Sipahinin Devlete Hizmeti, İşleyişi, Dirliklerin Çeşitleri, Dirlik Sisteminden Farklı Uygulamalar, Dirlik Sisteminin Ortadan Kalkması
 • 5- OSMANLI DEVLETİ’NDE MERKEZ VE TAŞRA YÖNETİMİ İçindekiler: Merkez Örgütünün Çalışması: Divan-ı Hümayun (Kurul Olarak Yapısı, Bürokratik Örgüt, İşleyişi), Diğer Divanlar (İkindi Divanı, Cuma Divanı, Çarşamba Divanı, Ayak Divanı, Meşveret); Taşra Yönetim Örgütü: Yönetsel Bölümler ve Yöneticiler, Eyaletin Genel Yönetimi, Özel Biçimde Yönetilen Eylemler ve Başka Yönetim Rejimleri, Kentlerdeki Hukuksal Düzen: -Kadının Kent Yönetimindeki Rolü, Kentlerde Kamu Hizmeti, Esnat ve Zanaat Kuruluşları, Ayanlık-, Eğitim Örgütü, Zımmi Toplulukların Örgütleri; Devletin Merkez Örgütü: Padişah (Koşulları, Yetkileri, Görevleri, Denetlenmesi), Vezir-i Azam – Sadrazam, Şeyhülislam, Kazaskerler ve Yargı Örgütü, Defterdarlık ve Maliye Örgütü, Merkezdeki Askeri Örgüt (Yeniçeriler, Diğer Ulufeli Askerler), Beylerbeyi, Kaptan Paşa
 • 6- TANZİMAT’A KADAR OSMANLI KAMU HUKUKU İçindekiler: Osmanlı Devleti’nin Kökenleri; Abbasi Devleti: Halifelik, Vezirlik, Divanlar (Divan-ı İnşa, Divan-ı Mezalim, Divan-ı Berid, Divan-ı Cünd), Emir ül-Ümeralık, Toprak Yönetimi; Büyük Selçuklu Devleti: Hükümdar, Vezir, Atabeyler, Divanlar, Askeri Örgüt; Anadolu Selçuklu Devleti; Anadolu Beylikleri Dönemi
 • 7- AVRUPA HUKUKUNUN GELİŞMESİ İçindekiler: Avrupa’da Hukuk Düşüncesinin Gelişmesi: Doğal Hukuk Okulu, Tarihçi Hukuk Okulu, Pozitivist Hukuk Okulu, Tarihsel Maddiyecilik; Avrupa’da Başlıca Kanunların Meydana Gelişi: İngiliz Hukuku, Avrupa Kıta Hukuku (Fransız Hukuku, Alman Hukuku, İsviçre Hukuku, İtalyan Hukuku)
 • 8- TANZİMAT’TAN SONRA TÜRK HUKUKU İçindekiler: Tanzimat Hareketinin Kökenleri: İlk Adımlar, Nizam-ı Cedid Dönemi, 2. Mahmut Dönemi; Tanzimat Fermanı; Islahat Fermanı; Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku: Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Yargılama Hukukları, İdare Hukuku, Toprak Hukuku, Vatandaşlık Hukuku), Özel Hukuk (Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku), Yargı Örgütü, Taşra Örgütü, Eğitim Örgütü

 

Haritaların düzenlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

BÜTÜN HARİTALAR


* Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 akademik yılında hazırlanmıştır. Lisanslı iMindMap programı ile yapılan düzenleme sonrası zihin haritaları oluşturulmuştur.

0 Yorumlar

 1. UERDOĞAN dedi ki:

  HARİKASIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Takip et