Hukuk zihin haritaları ile ilgili temel bilgilendirme için buraya tıklayın

SİGORTA HUKUKU ZİHİN HARİTALARI *

TURKUAZ VE BÜYÜK yazılan isimlerin üzerine tıklayarak zihin haritalarını görüntüleyebilir, yüksek kalite için indirebilirsiniz:

  • 01- SİGORTA HUKUKUNDA TEMEL İLKELER İçindekiler: Sigorta Sözleşmesi – Zarar Sigortası (Mal Sigortası, Malvarlığı Sigortası, Değer Sigortası, Zenginleşme Yasağı, Zenginleşme Yasağının İstisnaları) – Can/Meblağ Sigortası – Temel Kavramlar (Sigortacı, Sigorta Ettiren, Lehdar, Sigorta Bedeli, Sigorta Değeri, Sigorta Tazminatı, Prim, Riziko, Kusur, İmkansızlık)
  • 02- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE HÜKÜMLERİ İçindekiler: Sigorta Sözleşmesinin Özellikleri – Sigorta Poliçesi – Tazminat – Sigorta Sözleşmesinin Başlangıcı (Sözleşmenin Şekli Başlangıcı – Sözleşmenin Teknik Başlangıcı – Sözleşmenin Maddi Başlangıcı) – Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri – Sigorta Hukukunda Sözleşme Yapma Özgürlüğü
  • 03- TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İçindekiler: Sigorta Sözleşmesinde Hak ve Yükümlülükler, Sigortacının Hak ve Yükümlülükleri (Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü, Poliçeyi Teslim Yükümlülüğü, Giderleri Ödeme Borcu, Tazminatı Ödeme Borcu, Aydınlatma Yükümlülüğü), Sigorta Ettirenin Hak ve Yükümlülükleri (Prim Ödeme Borcu, Beyan Yükümlülüğü…)

Haritaların düzenlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

BÜTÜN HARİTALAR


* Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır. Lisanslı iMindMap programı ile yapılan düzenleme sonrası zihin haritaları oluşturulmuştur.