Hukuk zihin haritaları ile ilgili temel bilgilendirme için buraya tıklayın

HUKUK BAŞLANGICI – HUKUKA GİRİŞ DERS NOTLARI *

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Başlangıcı Ders Notları – Hukuka Giriş Ders Notları – Hukuka Giriş Dersi – Hukuk Başlangıcı Notları – Hukuk Ders Notları

TURKUAZ VE BÜYÜK yazılan isimlerin üzerine tıklayarak zihin haritalarını görüntüleyebilir, yüksek kalite için indirebilirsiniz:

 • 01- KANUNLAŞTIRMA (Özet) İçindekiler: Kavramlar, Metotlar, Sebepler, Amçlar-Saikler, Kanunlaştırma Örnekleri
 • 02- HUKUK KURALLARININ ÇEŞİTLERİ (Özet) İçindekiler: Tanımlayıcı Hukuk Kuralları, Tamamlayıcı Hukuk Kuralları, Emredici Hukuk Kuralları, Yorumlayıcı Hukuk Kuralları
 • 03- HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI İçindekiler: Yer Bakımından Uygulama: Mülkilik İlkesi, Şahsilik İlkesi; Zaman Bakımından Uygulama: Kanunların Yürürlüğe Girmesi, Yürürlüğe Giren Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu, Kanunların Yürürlükten Kalması, Kanunların Geçmişe Uygulanması Sorunu Hakkında Klasik Teori (Kuralların Geçmişe Uygulanmaması İlkesi)
 • 04- YORUM İçindekiler: Otantik Yorum; Yorum Yöntemleri: Lafzi-Deyimsel Yorum, Tarihsel Yorum, Sistematik Yorum, Teleolojik Yorum, Kavramcı Yorum, Menfaatler İçtihadı Yöntemi; Yorum Teorileri: Klasik Yorum Teorisi, Realist Yorum Teorisi; Yorum Çeşitleri: Yasama Yorumu, Yargısal Yorum, Bilimsel Yorum
 • 05- YORUM İLKELERİ İçindekiler: Temel İlkeler: Dürüstlük Kuralı, Kanunun Sözünden Uzaklaşılmamalıdır, Açıklık Durumunda Yorum Yapılmaz; Söze Anlam Yüklemeyle İlgili; Kaide ve İstisnayla İlgili; Sıfat-ı Arıza İlkeleri; Düzenleme Şekilleriyle İlgili; Yetkilerle İlgili
 • 06- HUKUKTA AKIL YÜRÜTME İçindekiler: Aksiyle Kanıt; Evleviyet: Büyükten Küçüğe Doğru Akıl Yürütme, Küçükten Büyüğe Doğru Akıl Yürütme; Kıyas: Unsurları, Şartları, Yapılma Hali
 • 07- HUKUK KURALLARI ARASINDA ÇATIŞMA SORUNU İçindekiler: Çatışma Çözme İlkeleri: Üst Kanun İlkesi (Lex Superio), Sonraki Kanun İlkesi (Lex Posterior), Özel Kanun İlkesi (Lex Specials); Çapraz Çatışmalar; Gerçek Çatışma; Fıkıh Usulünde Çatışma
 • 08- HAKİMİN HUKUK YARATMASI İçindekiler: Ceza Hukuku Yaratma; Hakimin Koyduğu Kuralın Niteliği; Hukuk Yaratma İlkeleri; Kanun Boşluğu: Kural İçi Boşluklar, Kural Dışı Boşluklar; Hukuk Yaratma Yetkisinin Gerekliliği; Türk Medeni Kanunu’nun Sistemi; Görüşler: Şerhçi Okul, Kavramlar İçtihadı, Serbest Hukuk Okulu
 • 09- HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ İçindekiler: Takdir Yetkisinin Anlaşılması: Açıkça Verilmesi, Kuralın İfadesi, Kuralı Yazılış Biçimi; Takdir Yetkisinin Şartları, Takdir Yetkisinin Çeşitleri
 • 10- HUKUK KURALLARININ MÜEYYİDESİ İçindekiler: Müeyyide Çeşitleri: Özel Hukuk Müeyyideleri (Cebri İcra, Tazminat, Yokluk, Butlan), Kamu Hukuku Müeyyideleri (Cezai Müeyyideler, İdari Müeyyideler); Müeyyide Uygulamanın Tarihi Gelişimi; Hukuk ile Çetenin Karşılaştırılması; Müeyyidenin Gerekliliği; Müeyyidesiz Hukuk Kuralı Tartışmaları; Hukukun Müeyyidesinin Ödül Olabileceği; Cebrin Değişik Görünümleri; Uluslararası Hukukun Müeyyidesi
 • 11- ADALET İçindekiler: Adaletin Tanımı; Adalet Çeşitleri: Denkleştirici Adalet, Dağıtıcı Adalet; Tabi Hukuk Okulu; Nesafet-Hakkaniyet
 • 12- HAK İçindekiler: Hakkın Tanımı; Hakkın Unsurları: Kişi Unsuru, Menfaat Unsuru, Hukuk Düzeni Unsuru; Hak Kavramının Diğer Kavramlardan Ayrılması: Hak vs. Hürriyet, Hak vs. Ödev; Hakkın Niteliği Hakkında Teoriler: İrade Teorisi, Menfaat Teorisi, Karma Teori, Hak Kavramının Reddedilmesi (Duguit, Kelsen); Hak Çeştileri: Kamu Hakları (Negatif Statü Hakları, Pozitif Statü Hakları, Aktif Statü Hakları), Özel Haklar (Mutlak Haklar – Nisbi Haklar, Malvarlığı Hakları – Kişilik Hakları, Devredilebilen Haklar – Devredilemeyen Haklar, Yenilik Doğuran Haklar – Yenilik Doğurmayan Haklar); Hakların Korunması: Talep Yolu, Dava Yolu, Kişinin Kendi Hakkını Bizzat Koruması Yolu (Meşru Müdafaa, Iztırar Hali, Kendi Haklarını Kendi Gücüyle Koruma)
 • 13- HUKUKİ OLAYLAR, FİİLLER VE İŞLEMLER İçindekiler: Hukuki Olaylar: Doğa Olaylarından Kaynaklanan, İnsan Davranışlarından Kaynaklanan; Hukuki Fiiller: Hukuka Aykırı Filler, Hukuka Uygun Filler (Fikir Açıklamaları, Duygu Açıklamaları, İrade Açıklamaları); Hukuki İşlemler: Özel Hukukta (Unsurları, Çeşitleri), Kamu Hukukunda (Yasama İşlemleri, Yargı İşlemleri, İdari İşlemler)
 • 14- ORGANİK ANLAMDA YARGI İçindekiler: Organik Anlamda Yargının Tanımı: Fonksiyonel Açıdan, Yapısal Açıdan; Yargı Organının Dereceli Yapısı: İlk Derece Mahkemeleri, İkinci Derece Mahkemeleri, Üçüncü Derece Mahkemeler; Yargı Organının Örgütlenmesi: Yargı Birliği Sistemi, Yargı Ayrılığı Sistemi; Tek Hakimli Mahkeme – Kurul Halinde Mahkeme; Hakim: Hakimin Özellikleri, Hakim Çeşitleri (Meslekten Hakimler, Meslekten Olmayan Hakimler), Hakimlerin Bağımsızlığı, Hakimlik Teminatı (Azledilmeme Teminatı, Mali Teminat, Coğrafi Teminat), Hakimlerin Atanması ve Özlük İşleri; Jüri
 • 15- FONKSİYONEL ANLAMDA YARGI İçindekiler: Fonksionel Anlamda Yargının Tanımı: Maddi Açıdan, Organik Açıdan; Yargılama Yetkisi; Mahkeme Kararının Biçimi: Hüküm Fıkrası, Gerekçe; Mahkeme Kararının Sonuçları: İcrailik, Hakimin İşten El Çekmesi, Res İudicata (Bağlayıcılık, Tekrar Yargılama Yasağı, Kesin Delil); Dava Kavramı: İtham Sistemi (Hakim Olan İlkeler, Avantajları, Dezavantajları), Tahkim Sistemi (Hakim Olan İlkeler, Avantajları, Dezavantajları); Başlıca Yargılama Usulleri: Hukuk Usulü, Ceza Usulü, İdari Yargılama Usulü; Yargılama Usulüne Hakim Olan İlkeler: Çelişme İlkesi, Aleniyet İlkesi, Sözlülük-Yazılılık İlkesi

 

Haritaların düzenlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

BÜTÜN HARİTALAR


* Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 akademik yılında hazırlanmıştır. Lisanslı iMindMap programı ile yapılan düzenleme sonrası zihin haritaları oluşturulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Takip et