Hukuk zihin haritaları ile ilgili temel bilgilendirme için buraya tıklayın

ANAYASA HUKUKU DERS NOTLARI *

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ders Notları - Anayasa Ders Notları - Anayasa Hukuku Dersi - Anayasa Hukuku Notları - Hukuk Ders Notları

TURKUAZ VE BÜYÜK yazılan isimlerin üzerine tıklayarak zihin haritalarını görüntüleyebilir, yüksek kalite için indirebilirsiniz:

  • 01- YEDİ TEMEL KAVRAM İçindekiler: Sosyal Devlet, Hukuk Devleti, Dibace (Başlangıç), Monarşi (Mutlak Monarşi, Meşruti Monarşi) ve Diktatörlük, Cumhuriyet, Eşitlik, Demokrasi: Demokrasi Çeşitleri, Demokrasi İlkeleri, Demokrasi Tartışmaları, Demokrasi Teorileri
  • 02- CUMHURİYET DÖNEMİNDE ANAYASACILIK İçindekiler: 1921 Anayasası (Meclis Hükümeti Sistemi), 1924 Anayasası (Meclis Hükümeti Sistemine Benzer Yanları, Parlamenter Sisteme Benzer Yanları, Kamu Hürriyetleri, Uygulanması, Anayasanın Sertliği ve Üstünlüğü, Laiklik, Çok Partili Hayat), 1961 Anayasası (1971 Anayasa Değişikliği, Temel İlkeler, Uygulanması), 1982 Anayasası (Geçici 15. Madde; Milli Güvenlik Kurulu Rejimi; Anayasanın Temelleri, Kaynakları ve AİHS’ye Aykırı Yönleri), 1961 Anayasası ile 19821 Anayasası’nın Karşılaştırılması (Kurdukları Sistem Açısından, Yapılış Yöntemi Açısından)
  • 03- DOĞUDA ANAYASACILIK İçindekiler: Geleneksel Selçuklu-Osmanlı Anayasacılığı: Osmanlı Öncesinde Ortadoğu’daki Devletlerin Anayasal Sistemleri, Selçuklu Devleti’nde Anayasal Sistem, Osmanlı’da Anayasal Sistem, Devlet Başkanı, Devlet Başkanı’nın Seçilmesi, Devlet Başkanının Görev ve Yetkileri (Yargının Yürütmeyle İlişkisi, Osmanlı Dönemi Normlar Hiyerarşisi, Yargı Bağımsızlığının Korunması); Fatih Anayasası; Osmanlı’nın Son Döneminde Anayasacılık (Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı); 1876 Anayasası-Kanuni Esasi: Tanzimat Döneminde Kurulan Mahkemeler, Kuvvetler Ayrılığı, 1909 Değişikliği, Osmanlı’nın Yıkılış Nedenleri
  • 04- İNSAN HAKLARI İçindekiler: Hak; Özgürlük; İnsan Haklarının Gelişimi (İlk Çağlar, Ortaçağ, Yeniçağ, Tanzimat Döneminde Osmanlı, 20.yy, Yeniçağ); İnsan Haklarının Sınıflandırılması: Ortaya Çıkış Sırasına Göre (1. Kuşak Haklar, 2. Kuşak Haklar, 3. Kuşak Haklar), Jelinek Sınıflandırması (Negatif Statü Hakları, Pozitif Statü Hakları, Aktif Statü Hakları); Temel Hak ve Özgürlüklerin Düzenlenmesi: Anayasa, Uluslararası Kaynaklar, Hak ve Özgürlük Bildirgeleri; Temel Hak ve Özgürlüklerin Kullanılması: İzin Usulü ve Önleyici Sistem, Bildirim Usulü, Serbestlik Usulü
  • 05- ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARI İçindekiler: Uluslararası Kuruluşlar ve İnsan Hakları: Birleşmiş Milletler Anlaşması, Birleşmiş Milletler Teşkilatı (Organları, BM’nin Restoresi), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı; BM Teşkilatı Bünyesinde Oluşturulan İnsan Hakları Metinleri: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Milletlerarası İnsan Hakları Sözleşmeleri; Avrupa Konseyi Bünyesinde Oluşturulan İnsan Hakları Metinleri: AİHS, Avrupa Sosyal Şartı, İnsanlık Dışı Muamelenin Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi; AİHS Sisteminde İnsan Haklarının Sınırlandırılması; Supreme Court’un İnsan Hakları Kararları; İnsan Haklarına İlişkin Diğer Sözleşmeler
  • 06- İNSAN HAKLARININ TÜRKİYE’DE UYGULANMASI İçindekiler: Anayasacılık ve İnsan Hakları; Anayasaüstülük: Dış Anayasaüstülük, İç Anayasaüstülük, Hukukun Genel İlkelerinin Anayasaya Üstünlüğü; Uluslararası Hukuk ile Anayasa’nın İlişkisi, AİHS Normlarının Anayasaya Üstünlüğü Sorunu: Anayasa Mahkemesi’nin Tercihi, Anayasa Mahkemesi Dışındaki Anayasal Mahkemelerin Tercihi
  • 07- İNSAN HAKLARI VE TERÖR İçindekiler: İnsan Hakları Doktrini, Uluslararası Belgelerde Terör
  • 08- VESAYET VE YARGISAL AKTİVİZM İçindekiler: Vesayetin Oluşumu, Yargısal Aktivizm, Türkiye’deki Durum

 

Haritaların düzenlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

BÜTÜN HARİTALAR


* Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 akademik yılında hazırlanmıştır. Lisanslı iMindMap programı ile yapılan düzenleme sonrası zihin haritaları oluşturulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Takip et